DOTA 2 7.02 Update 2017/02/08нд гарч солигдож шинэчлэгдсэн мэдээллийг монгол хэл дээр хүрвүүлэв. Мөн бүх баатрын Talent өөрчлөгдсөн байгаа 🙂

1Dota 2 – Ерөнхий өөрчлөлт

Regen rune зөвхөн баатрын цохилтонд үйлчилдэг боллоо. Цэрэг, товар, байгаль зэрэгт цохиулахад Regen устахгүй.

• Бүх TOWAR ( LEVEL 1;2;3 ) устгасны дараа SHRINE устгадаг болсон. Өмнө нь LEVEL 1;2 байсан.

Sentry Wards Item ийг 1 ширхэгээр авч болдог болсон.

• CAPTAIN MODE дээр LYCAN баатаар шинээр нэмэгдсэн.

Helm of the Dominator Item бүх статс +6 байсан бол одоо +4

Shadow Blade Item алга болсон тохиолдолд эхний цохилт 225 цус хасдаг байсан бол одоо 200 цус хасдаг болсон.

Dragon Lance худалдаж авахад +14 agility өгдөг байсан бол одоо 13 agility болсон.

Battle Fury Item цохих радиус 280 байсан бол одоо 300 болсон.

Bloodthorn Item унших хугацаа 11 байсан бол 13 болсон.

Sange Item удаашруулах хувь нь 24% байсан бол 30% болсон.

Sange and Yasha Item удаашруулах хувь нь 30% байсан бол 35% болсон.

Heaven’s Halberd Item удаашруулах хувь нь 24% байсан бол 35% болсон.

Heaven’s Halberd Item унших хугацаа 30сек байсан бол 22сек болсон.

• Dire jungle ийн том жижиг байгаль хоорондоо солигдсон.

2Баатрын TALENT шинэчлэлт: 

Abaddon:

* Level 10 Talent from +15% XP байсан бол +20% болсон.

Alchemist:
* Level 15 Talent from +15 Movement Speed to +80 Unstable Concoction Damage
* Level 25 Talent from Acid Spray -4 Armor байсан бол Armor -5 хасна.

Ancient Apparition:
* Level 15 Talent from +25 Health Regen байсан бол +30
* Level 15 Talent from +15 Intelligence ба -1s Ice Vortex Cooldown
* Level 20 Talent from  амилах хугацаа -30сек байсан бол -35сек болсон.

Antimage:
* Level 10 Talent from +6 Strength ба +150 Health
* Level 15 Talent from +250 Health ба -1s Blink Cooldown
* Level 25 Talent from -2s Шилжих хугацаа ба Mana Void -50сек

Arc Warden:
* Level 10 Talent from +125 Цус ба +20 Flux радиус
* Level 15 Talent from +8 Strength ба +200 Цус

Axe:
* Level 20 Talent from +30 Movement Speed ба Strength +35

Bane:
* Level 20 Talent from +35 Movement Speed ба +75 Enfeeble Damage Reduction
* Level 25 Talent from +120 Enfeeble Damage Reduction ба +75 Movement Speed.

Batrider:
* Level 15 Talent from +175 цус байсан бол +200

Beastmaster:
* Level 10 Talent from +15% XP байсан бол  +20%
* Level 15 Talent from -30s Respawn Time, -35s болсон
* Level 20 Talent from +300 Health ба +350
* Level 25 Talent from +175 Wild Axes Damage, +250 болсон.

Bloodseeker
* Level 10 Talent from +5 Armor ба +200 Health болсон
* Level 15 Talent from +250 Health ба +75 Blood Rite Damage болсон
* Level 20 Talent from -30s Respawn Time ба +14% Rupture Damage нэмэгдсэн.

Bounty Hunter:
* Scepter Item авахаар одоо Shuriken Toss шидэх хугацаа 0.75 болж багассан. Мөн track луулсан баатарт Shuriken Toss нэмж ахиж орно.
* Level 10 Talent from +15% XP Gain,+20% болсон
* Level 20 Talent from +100 Damage,+120 Damage нэмэгдсэн
* Level 20 Talent from 8% Spell Amplification ба+75 Shuriken Toss Damage
* Level 25 Talent from +20% Evasion,+25% болсон

Brewmaster:
* Level 10 Talent from +25 Attack Speed,+30 болсон
* Level 15 Talent from +20 Movement Speed ба +75 Thunder Clap Damage
* Level 20 Talent from -25s Respawn Time,-35s болсон
* Level 25 Talent from 14 Primal Split Unit Armor,+20 нэмэгдсэн.

Bristleback:
* Quill Spray Max damage 450 байсан бол 550 болсон
* Viscous Nasal Goo Scepter range 700 байсан бол 750 болсон
* Level 15 Talent from +20 Movement Speed ба +4 Max Goo Stacks
* Level 20 Talent from -30s Respawn Time, -35s болсон
* Level 25 Talent from +4 Max Goo Stacks ба +20 Quill Stack Damage нэмэгдсэн.

Broodmother:
* Level 10 Talent from +15% XP, +25% болсон
* Level 15 Talent from +7 Armor ба  +250 Health
* Level 20 Talent from +300 Health ба +8 Spiders Attack Damage нэмэгдсэн.

Centaur:
* Level 10 Talent from +30 Damage, +35 болсон

Chaos Knight:
* Level 10 Talent from +7 Intelligence, +8 болсон
* Level 15 Talent from +15 Movement Speed, +20 болсон

Chen:
* Level 10 Talent from +15 Movement Speed, +25 болсон
* Level 15 Talent from +25% Spell Amplification ба -10s Test of Faith Cooldown
* Level 15 Talent from +200 Health, +250 болсон

Clinkz:
* Level 15 Talent from +12 Strength, +15 болсон

Clockwerk:
* Level 15 Talent from +40 Damage, +50 болсон
* Level 15 Talent from +15 Movement Speed ба +75 Rocket Flare Damage.

Crystal Maiden:
* Level 10 Talent from +50 Damage, +60 нэмэгдсэн
* Level 15 Talent from +200 Health, +250 нэмэгдсэн
* Level 25 Talent from +200 Crystal Nova Damage, +250 болсон

Dark Seer:
* Movement speed 300 байсан бол 295 болсон.
* Ion Shell мана 70/90/110/130 байсан бол 100/110/120/130 болсон.
* Level 10 Talent from +90 Damage, +120 нэмэгдсэн
* Level 15 Talent from +25 Intelligence +75 Vacuum AoE
* Level 20 Talent from +12 Strength ба +10% Cooldown Reduction
* Level 25 Talent from +12% Cooldown Reduction ба +25 Strength
* Level 25 Talent from +70 Ion Shell Damage, +80 болсон

Dazzle:
* Level 15 Talent from +40 Damage, +60 болсон

Death Prophet:
* Level 10 Talent from +7 Strength ба +8% Magic Resistance
* Level 15 Talent from +8% Magic Resistance ба -1s Crypt Swarm Cooldown
* Level 15 Talent from +75 Cast Range, +100 болсон

Disruptor:
* Level 15 Talent from +200 Health ба -3s Kinetic Field Cooldown
* Level 20 Talent from 15% Cooldown Reduction ба +400 Health.

Doom:
* Level 10 Talent from +8 Intelligence ба +80 Devour Bonus Gold нэмэгдсэн
* Level 10 Talent from +150 Health ба +250 болсон
* Level 15 Talent from +6 Armor ба +15 Scorched Earth Damage/Heal нэмэгдсэн
* Level 15 Talent from +15 Movement Speed, +20 болсон
* Level 20 Talent from +65 Damage, +35 Doom радиус  нэмэгдсэн.

Dragon Knight:
* Level 10 Talent from +6 Strength, 7 болсон
* Level 15 Talent from +25% XP Gain, +35% болсон
* Level 25 Talent from +50 Movement Speed ба +60 болсон

Drow:
* Level 25 Talent from +350 Gust Distance/Knockback +400.

Earth Spirit:
* Level 25 Talent from -35s Respawn Time, -45s болсон

Earthshaker:
* үндсэн цус нөхөлт 0.25, 0.75 болсон
* Level 20 Talent from +10% Spell Amplification ба +40 Echo Damage
* Level 25 Talent from +500 Health ба +600 Health.

Elder Titan:
* Level 15 Talent from +25% XP Gain ба +30 Echo Stomp Damage
* Level 25 Talent from +80 Astral Spirit Hero Attack, +100 нэмэгдсэн.

Ember Spirit:
* Level 10 Talent from 15% Spell Amplification, 12% болж буурсан.

Enchantress:
* Level 10 Talent from +5 All Stats, +6 болсон
* Level 10 Talent from +20 Movement Speed, +25 болсон
* Level 15 Talent from +40 Damage, +50 болсон
* Level 15 Talent from +8s Nature’s Attendants Duration, +10 болсон
* Level 20 Talent from -30s Respawn Time ба +60 Untouchable Slow
* Level 25 Talent from +25 Intelligence ба -50 Respawn Time
* Level 25 Talent from +10 Nature’s Attendants Wisps, +12  болсон

Enigma:
* Level 20 Talent from -30s Respawn Timeь -40s болсон

Faceless Void:
* Level 10 Talent from +5 Strength, +7 нэмэгдсэн
Gyrocopter:
* Level 10 Talent from +150 Health, +200 болсон
* Level 15 Talent from +10% Magic Resistance, +12% болсон
* Level 20 Talent from +25 Movement Speed, +35 болсон

Huskar:
* Level 10 Talent from +15 Movement Speed ба +5 Burning Spears DPS
* Level 10 Talent from +150 Health, +175 болсон

Invoker:
* Level 15 Talent from +25% XP Gain, +30% нэмэгдсэн
* Level 25 Talent from -15s Tornado Cooldown, -18s болсон

Io:
* Level 25 Talent from -40s Respawn Time, -50s болсон
Jakiro:
* Level 10 Talent from +15% XP Gain, +20% болсон
* Level 15 Talent from +250 Health ба +25 Dual Breath Burn Damage

Juggernaut:
* Level 10 Talent from +150 Health, +175 Health нэмэгдсэн
* Level 15 Talent from +6 Armor, 7 болсон

Keeper of the Light:
* Level 10 Talent from +6 Strength, +7 болсон
* Level 25 Talent from +300 Cast Range, +400 болсон

Kunkka:
* Tidebringer Cleave Distance from 675/750/825/900 байсан бол 650/800/950/1100 болсон
* Tidebringer Cleave Radius from 450/500/550/600 байсан бол 500/550/600/650 болсон
* Level 10 Talent from +150 Mana ба +40 Torrent Damage
* Level 10 Talent from +20 Damage ба +25
* Level 25 Talent from +25% Magic Resistance, +35% болсон

Legion Commander:
* Level 10 Talent from +15% XP, +20% болсон

Leshrac:
* Level 15 Talent from +8% Magic Resistance, +10% болсон
* Level 20 Talent from +12 Strength, +15 болсон

Lich:
* Level 15 Talent from +100 Cast Range, 125  болсон
* Level 15 Talent from +5 All Stats ба 3s Frost Blast Cooldown
* Level 25 Talent from +25 Frost Armor Structure Armor, +35 болсон

Lifestealer:
* Level 15 Talent from +200 Health, +250 болсон

Lina:
* Level 10 Talent from +20 Damage ба -25s Respawn Time
* Level 10 Talent from +250 Mana ба +60 Light Strike Array Damage
* Level 15 Talent from -30s Respawn Time ба +40 Damage нэмэгдсэн

Lion:
* Level 10 Talent from 175 Health ба -25s Respawn Time
* Level 15 Talent from -30s Respawn Time ба +80 Earth Spike Damage

Lone Druid:
* Level 10 Talent from +200 Attack Range ба +175
* Level 15 Talent from +65 Damage, +55
* Level 20 Talent from +7 Spirit Bear Armor, +12  болсон
* Level 20 Talent from -50s Respawn Time, -40s болж буурсан.

Luna:
* Үндсэн цохилт 6 гаар буурсан
* Level 10 Talent from +4 Armor ба +15 Movement Speed

Lycan:
* Captain Mode дээр нэмэгдсэн
* Howl мана 30 байсан бол 40 болсон
* Level 15 Talent from -20s Respawn Time, -25s болсон

Magnus:
* Level 15 Talent from +50 Damage ба +12 Strength
* Level 20 Talent from +15 Strength ба +15% Empower Damage/Cleave
* Level 20 Talent from +20 Movement, +40 болсон

Medusa:
* Level 10 Talent from +10 Intelligence, +12 болсон
* Level 15 Talent from 10% Evasion, 15% болсон
* Level 20 Talent from +15 Agility ба +1 Split Shot target
* Level 20 Talent from +500 Mana, +600 болсон

Meepo:
* Үндсэн армор -2 болж буурсан
* Level 15 Talent from +20 Movement Speed, +25 болсон

Mirana:
* Level 20 Talent from +8 Armor ба -4s Sacred Arrow cooldown
* Level 20 Talent from +40 Damage, +50 Damage болсон

Monkey King:
* Үндсэн армор -3 болж буурсан
* Jingu Mastery нэмэлт damage  80/120/160/200 байсан бол 75/100/125/150 болсон
* Jingu Mastery lifesteal 20/30/40/50% байсан бол 15/30/45/60% болсон
* Level 15 Talent from +20 Movement Speed ба +75 Jingu Mastery Damage
* Level 20 Talent from +15 Strength ба 20% Magic Resistance
* Level 25 Talent from +25% Magic Resistance ба +25 Strength

Morphling:
* Level 25 Talent from +30% Replicate Damage, +50% болсон

Naga Siren:
* Level 15 Talent from 15% Evasion ба -3s Ensnare Cooldown

Nature’s Prophet:
* Level 10 Talent from +20 Damage, +30 болсон
* Level 10 Talent from +175 Health, +225 Health болсон
* Level 20 Talent from +8 Armor, +10 болсон

Necrophos:
* Agility 1.7 байсан бол 1.2 болж буурсан
* Movement speed  290 байсан бол 285 болж буурсан
* Level 15 Talent from +15 Movement Speed, +20 болсон

Night Stalker:
* Level 25 Talent from -6s Crippling Fear Cooldown ба -8s

Nyx Assassin:
* Level 15 Talent from +10 Strength ба +50 Impale Damage
* Level 15 Talent from +25 Agility ба +12% Magic Resistance
* Level 20 Talent from +15% Magic Resistance ба +40 Agility

Ogre Magi:
* Intelligence  2.4 байсан бол 2.0 болж буурсан
* Level 15 Talent from +40 Damage, +50 болсон

Omniknight:
* Level 10 Talent from +15% XP Gain, +20% болсон

Oracle:
* Level 10 Talent from +15% XP Gain, +20% болсон

Outworld Devourer:
* Level 20 Talent from +250 Health, +275 Health болсон

Phantom Assassin:
* Level 15 Talent from +15 Movement Speed, +20 болсон

Phantom Lancer:
* Level 10 Talent from +150 Health ба +75 Spirit Lance Damage

Phoenix:
* Level 15 Talent from +12 Strength ба +50 Fire Spirits DPS

Puck:
* Level 10 Talent from +150 Health, +175 болсон
* Level 15 Talent from +20 Movement Speed ба +15% Magic Resistance
* Level 20 Talent from +20% Magic Resistance ба -3s Waning Rift Cooldown
* Level 20 Talent from +8% Spell Amplification, +10% болсон

Pudge:
* Movement Speed  285 байсан бол 280 болж буурсан
* Level 20 Talent from -35s Respawn Time, -40s болсон

Pugna:
* Level 15 Talent from +10 Strength, +12 болсон
* Level 20 Talent from +10 All Stats ба +0.5 Netherward Damage Per Mana
* Level 20 Talent from +100 Cast Range, +150 болсон
* Level 25 Talent from +100 Nether Blast Damage, +125 болсон

Queen of Pain:
* Level 10 Talent from +5 Strength, +6 болсон
* Level 25 Talent from +35 Intelligence ба -3s Shadow Strike Cooldown

Razor:
* Level 15 Talent from +5 Armor ба +130 Unstable Current Damage
* Level 20 Talent from +250 Health, +275 болсон

Riki:
* Level 15 Talent from +20% XP Gain, +30% болсон

Rubick:
* Level 10 Talent from +50 Damage, +60 болсон

Sand King:
* Level 10 Talent from +200 Mana ба +10% Magic Resistance
* Level 15 Talent from +12% Magic Resistance ба +50 Sand Storm DPS
* Level 15 Talent from +15 Movement Speed ба -30s Respawn Time

Shadow Demon:
* Disruption illusion damage 200% байсан бол 300% болж сайжирсан
* Level 25 Talent from -1s Shadow Poison Cooldown ба -6s Soul Catcher Cooldown

Shadow Fiend:
* Level 20 Talent from 15% Evasion ба 15% Lifesteal

Shadow Shaman:
* Level 15 Talent from +20% XP Gain, 30% болсон

Silencer:
* Level 25 Talent from +20% Curse Slow, +25% болсон

Skywrath Mage:
* Level 15 Talent from +50 Damage, +75 болсон
* Level 15 Talent from +60 Gold/Min to +90 болсон

Slardar:
* Slithereen Crush stun-дуулах хугацаа 1.6/1.9/2.2/2.5 байсан бол 1.5/1.75/2/2.25 болсон
* Level 15 Talent from +200 Health, +225 болсон

Slark:
* Movement speed байсан бол 305, 300 болсон
* Level 15 Talent from +10 Strength, +15 болсон
* Level 20 Talent from +250 Health ба +10% Cooldown Reduction

Sniper:
* Level 10 Talent from +4 Mana Regen, +5 болсон

Spectre:
* Level 20 Talent from +12 Strength, +15 болсон

Spirit Breaker:
* Level 10 Talent from +15 Movement Speed, +20 болсон

Storm Spirit:
* Level 15 Talent from +175 Health, +200 болсон
* Level 20 Talent from +7 Armor, +8 болсон

Sven:
* Level 25 Talent from -5s Storm Hammer Cooldown, -6s болсон

Techies :
* Proximity Mines устгавал 50 төгрөг өгдөг болсон
* Level 15 Talent from +25% XP Gain to +30%
* Level 25 Talent from +25% Cooldown Reduction to +20%

Templar Assassin:
* Level 10 Talent from +15 Movement Speed, +20 болсон
* Level 20 Talent from +250 Health, +275 болсон

Terrorblade:
* Level 15 Talent from +175 Health, +200 болсон
* Level 20 Talent from +15 Movement Speed, +25 болсон

Tidehunter:
* Level 15 Talent from +30% XP Gain, +35% болсон
* Level 25 Talent from -5 Gush Armor, -6 болсон

Timbersaw:
* Level 10 Talent from +10% XP Gain, +20% болсон
* Level 15 Talent from +15 Intelligence, +20 болсон
* Level 20 Talent from +125 Cast Range, +150 болсон

Tinker:
* Level 10 Talent from +5 Armor, +6 болсон
* Level 15 Talent from +200 Health, +225 Health болсон

Tiny:
* Level 10 Talent from +10 Intelligence, +12 болсон
* Level 15 Talent from +15 Movement Speed, +20 болсон

Treant Protector
* Leech Seed удаашруулалт 28% байсан бол 22/24/26/28% болсон
* Nature’s Guise Bash хугацаа 0.7/1.2/1.7/2.2 байсан бол 0.4/1.0/1.6/2.2 болсон
* Nature’s Guise movement bonus 16/22/28/34% байсан бол 10/18/26/34% болсон
* Level 20 Talent from +65 Damage, +90 болсон

Troll Warlord:
* Level 10 Talent from +6 Strength, +7 болсон
* Level 20 Talent from +300 Health, +350 болсон

Tusk:
* Level 10 Talent from +20% XP Gain, +35% болсон
* Level 10 Talent from +30 Damage, +35 болсон
* Level 15 Talent from +15 Strength ба +150 Snowball Damage
* Level 20 Talent from +10% Magic Resistance, +12% болсон
* Level 25 Talent from +500 Health, +700 болсон

Underlord:
* Movement speed 305 байсан бол 290 болж буурсан
* Atrophy Aura Damage Reduction  10/20/30/40% байсан бол 4/16/28/40% болсон
* Level 15 Talent from +200 Health ба +35 Movement Speed
* Level 20 Talent from +100 Cast Range, +125 болсон
* Level 20 Talent from +50 Attack Speed, +60 болсон

Undying:
* Level 15 Talent from +30% XP Gain, +35% болсон
* Level 20 Talent from +20 Movement Speed to +25
* Level 20 Talent from +10 All Stats to +50 Tombstone Zombie Damage
* Level 25 Talent from +40 Tombstone Zombie Damage to -2s Decay Cooldown
* Level 25 Talent from +12 Armor, +15 болсон

Ursa:
* Level 10 Talent from +8% Magic Resistance, +10% болсон

Vengeful Spirit:
* Level 20 Talent from +20 Movement Speed, +35 болсон
* Level 20 Talent from +50 Damage, +65 болсон

Venomancer:
* Level 15 Talent from +175 Health, +200 болсон

Viper:
* Level 10 Talent from +125 Health, +150 болсон

Visage:
* Level 10 Talent from +15% XP Gain, +25% болсон
* Level 10 Talent from +60 Gold/Min to +90 болсон
* Level 20 Talent from -30s Respawn Time, -40s болсон
* Level 20 Talent from +250 Health, +300 болсон

Warlock:
* Level 10 Talent from +15% XP Gain, +20% болсон
* Level 15 Talent from +20 Movement Speed ба -4s Shadow Word Cooldown
* Level 15 Talent from +125 Cast Range, +150 болсон

Weaver:
* Үндсэн цохилт -2 болж буурсан
* The Swarm damage 20 байсан бол 14/16/18/20 болсон
* Level 25 Talent from +20% Magic Resistance, +25% болсон

Windranger:
* Powershot damage 120/220/320/420 байсан бол 180/260/340/420 болсон
* Powershot cooldown 9 байсан бол 12/11/10/9 болсон
* Windrun slow AoE 300 байсан бол 325 болсон
* Windrun mana 100 байсан бол 75 болсон
* Level 10 Talent from +15 Damage ба +25% Windrun Slow
* Level 15 Talent from +16 Intelligence, +20 Intelligence болсон
* Level 15 Talent from +200 Health, +40 Movement Speed болсон
* Level 20 Talent from +12% Magic Resistance, +20% болсон
* Level 20 Talent from +12% Spell Amplification, +15% болсон
* Level 25 Talent from -5s Powershot Cooldown, -6s болсон

Winter Wyvern:
* Level 10 Talent from +5 Strength, +6 болсон

Witch Doctor:
* Level 10 Talent from +20% XP Gain, +25% болсон
* Level 15 Talent from +75 Damage, +90 болсон
* Level 15 Talent from -35s Respawn Time, -40s болсон

Wraith King:
* Level 10 Talent from +8 Intelligence, +10 болсон
* Level 15 Talent from +200 Health ба +50 Wraithfire Blast DPS

Zeus:
* Scepter strike interval  2.5 байсан бол 2.25 болсон
* Scepter авахад cooldown 50 байсан бол 40сек болсон
* Level 10 Talent from +150 Health, +175 болсон

LEAVE A REPLY