Esports Championship Series тэмцээн цаашид Youtube-ээр гарч байхаар болсныг зохион байгуулагчид нь мэдээллэсэн байна. Олон жилийн хамтарсан гэрээ байгуулсан гэх байгаа бөгөөд 3 сарын 25-аас эхлэн гарч эхлэх юм. Одоо 3 дахь улирал нь болж байгаа бөгөөд эхний хоёр улирлын үед Twitch компанитай 3.5 сая долларын гэрээ байгуулж байсан байна. Youtube нь ESC-тэй хамтарснаар хоёр дахь том тэмцээнийг үзүүлэхээр болж байгаа нь энэ юм. Өмнө нь ESL Pro League-ийг гаргахаар тохиролцож чадсан, гарсаар ч байгаа билээ.

utube 

LEAVE A REPLY