TyLoo байгууллага болон зарим тоглогчдын хооронд үл ойлголцол үүсэн 1 сарын эхээр зарим тоглогчдоо багаас хассан билээ. Тэд учраа олцгоосон бөгөөд YuLun “fancy1” Cai л TyLoo багийн бүрэлдэхүүнд үлдсэнгүй. Тэмцээнүүдэд өдгөө 26 настай AllGamers багийн Zhen “HZ” Huang Standin хийж байсан юм. Zhen “HZ” Huang-ийг албан ёсоор гэрээ байгуулж багийн бүрэлдэхүүнд бүрэн нэгдэж байгаа талаар TyLoo баг зарласан байна.

HZ

TyLoo багийн бүрэлдэхүүн:

  • Ke Mo Liu
  • Zhen HZ Huang
  • Hui DD Wu
  • YuanZhang AttackeR Sheng
  • HaoWen somebody Xu

LEAVE A REPLY