Сарын өмнө манай сайт VG.CyberZen багийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орлоо хэмээн мэдээллэж байсан билээ. Тухайн үед TyLoo багийн бүрэлдэхүүний өөрчлөлттэй шууд холбоотой байх хэмээн таамаглаж байсан боловч огт тийм зүйл байгаагүй ажээ. ViCi Gaming үндсэн бүрэлдэхүүнээ хувааж, залуу тоглогчдыг элсүүлж ViCi GamingVG.Renaissance гэсэн хоёр баг байгуулсан байна. 

vg

ViCi Gaming багийн бүрэлдэхүүн:

 • Zhuo “advent” Liang
 • WeiJie “zhokiNg” Zhong
 • KunHua “LOVEYY” Bai
 • ZhiHong “uki” Liu
 • LinXiao “JeXeN” Wang
 • ZhiShen “zmpok” Zhang

VG.Renaissance багийн бүрэлдэхүүн:

 • Bin “Savage” Liu
 • BingYuan “tb” Li
 • Xin “Supreme” Zhang
 • Xin “XyGJin” Jin
 • SiBo “AR” Qin

LEAVE A REPLY