Дараачийн баатраар Abaddon аар хэрхэн хурдан Vladmir гэх зэвсгийг хэрхэн farm аа үржүүлж авч хурдан хөгжих нэг хэлбэр юм. Эсрэг талд тань riki , bounty гэх баатрууд байвал иймэрхүү зүйл хийсний хэрэггүй шүү ххэ. Бичлэгийг PRACTICE BOT дээр хийв. Ямар ч эсрэг талынхаа тоглогчийг алахгүй, сул жигүүртээ цэрэг авахгүй байдлаар харуулсан болохоор илүү хурдан хөгжих боломжтой. Ганцаараа Shrine дарваа 🙂 xD

LEAVE A REPLY