Dota 2 7.01 Axe | Jungle Position 4

1
~

Дараачийн баатраар Axe аар хэрхэн хурдан Tranquil boots , Vanguard , Dagger гэх зэргүүдийг хэрхэн farm аа үржүүлж авч хурдан хөгжих нэг хэлбэр юм. Эсрэг талд тань riki , bounty гэх баатрууд байвал иймэрхүү зүйл хийсний хэрэггүй шүү ххэ. Бичлэгийг PRACTICE BOT дээр хийв. Ганцаараа Shrine дарваа 🙂 xD

1 COMMENT

LEAVE A REPLY