#Нэг баг байх нь 1-р анги (Монгол Хадмал)

    0
    ~

    LEAVE A REPLY