Шинэчлэлт #16

Эвэнт пассын системд оруулсан өөрчлөлтүүд:

~ Өдрийн XР-ний хязгаар 80-аас 120 болж нэмэгдсэн

~ Даалгаврын биелэлтэнд тооцож эхлэхэд шаардлагатай тоглолтын хугацааг 5 минутаас → 2 минут

~ XР авахад шаардлагатай тоглолтын хугацаа 5 минутаас → 2.5 минут

~ Тоглосон хугацаанаас хамаарах суурь XР-г 5 минут тутамд өгдөг байсан бол 2.5 минутын интервалаар өгдөг болсон. Өмнө нь 5 минутанд 2 XР өгдөг байсан бол 2.5 минутанд 1 XР болсон

~ DUO, SQUAD-ын тоглолтонд даалгаврын явцыг багаараа хожих болон багаараа үхэхэд шинэчилдэг болсон

~ SOLO дээр нэг ч хүн алахгүйгээр топ 3-т орох гэсэн даалгаврыг топ 3-т 2 юмуу түүнээс бага киллтэй орох болгож өөрчилсөн.

Хайрцаг:

Aviator хайрцагийг автоматаар унадаг хайрцагнуудын хэсэгт нэмж, хайрцагнуудын унах магадлал дарааxь байдалтай болсон:

Тоглоомын дуу:

~ Хөлийн чимээг бага зэрэг чангалсан

Зассан алдаанууд:

~ Дэрсэн дээвэр дээр явахад хөлийн чимээ гардаггүй байсныг зассан

~ QBZ болон нумны онилсон цэг болон сумны заасан тусгал таардаггүй байсныг зассан

Сэтгэгдлүүд (0)