D13 eSports

D13 баг нь 2017 оны 9 сард Энхманлай буюу world-ийн  санаачлагаар BeStrong, hang4u, rate, PRiSM, teskoh гэсэн  бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулагдаж байсан. Багийн нэрний утга Devil 13.  Өөрийн цахим тоглоомын төвд бэлтгэлээ хийдэг байсан бөгөөд  байгуулагдсанаас хойш тэмцээн уралдаануудад тогтмол амжилттай оролцсоор  ирсэн. Энэ хугацаанд бүрэлдэхүүнд бага багаар өөрчлөлт орсоор 2018 оны 5 сард өөрсдийн бэлтгэлийн байртай болж тэмцээнүүдэд оролцож байна. Мөн 5 сараас SKYtel компани D13 багийг ивээн тэтгэж хамтран ажиллаж эхэлсэн.

Facebook хуудас: D13 eSports

CSGO Багийн бүрэлдэхүүн

# Нэр Байрлал Нас Steam Facebook
1
Tamiraarita
Мөнхтамир
Captain, In-game leader 24 Tamiraarita Г. Мөнхтамир
2
rate
Тэнгис
Rifler /Entry Fragger/ 16 rate Jasper Quiz
3
world
Манлай
AWPer 29 world Mak Manlai
4
shinobi
Тэлмэн
Rifler /Lurker/ 24 shinobi Т. Чинзориг
5
temkawow
Тэмүүлэн
Rifler 26 temkawow Б. Тэмүүлэн