CSGO Багийн бүрэлдэхүүн

# Нэр Байрлал Нас Steam Facebook
1
Pol4ris
Гантөр
Captain, In-game leader, Rifler /Support/ 26 Pol4ris Polfouris
2
hasteka
Чингүүн
Rifler 20 hasteka Hasteka
3
Lustrz
Цогт
Rifler /Lurker/ 21 Lustrz С. Цогт